Близначна бременност

Пренаталният тест PANORAMA е приложим при близначна бременност

Статистиката сочи, че 1 на всеки 67-89 бременности е двуплодна, т.е в утробата на майката започват да се развиват едновременно два ембриона. Най-често причина е, че с напредване възрастта на майката, се развива хормонален дисбаланс и по-често съзряват едновременно два фоликула и се отделят две яйцеклетки.

Честотата на двуплодните бременностти расте и при прилагане на АРТ (асистирани репродуктивни техники или т.нар. ин-витро процедури).

PANORAMA е единственият пренатален тест, който определя зиготност при близначна бременност

Близнаци се появяват при разделяне на една оплодена яйцеклетка (еднояйчни близнаци) или при едновременно оплождане на две яйцеклетки с два сперматозоида (двуяйчни близнаци). Съотношението еднояйчни към двуяйчни близнаци е 30%: 70%.

Двуяйчните близнаци могат да са с еднакъв или различен пол и винаги са с отделна плацента и амниотичен сак (т.е имат дихорионна и диамниотична плацентация).

Еднояйчните близнаци винаги са с еднакъв пол, но могат да имат:

 • обща плацента и общ амниотичен сак  – монохорионна-моноамниотична плацентация – <1% ;
 • обща плацента и различни амниотични сакове – монохорионна-диамниотична – 67%;
 • отделна плацента и отделни амниотични сакове – дихорионна-диамниотична – 33%

Защо е важно определяне на зиготността на ранен етап от бременността?

Двуплодната бременност представлява своеобразно усложняване на бременността. Обичайно се свързва с повишен прием на фолиева киселина (вместо задължителните 0.4мгр. е нужно да се приема 1мгр.), витамини и други, но и с риск от усложнения по време на бременността, касаещи здравето и на фетусите, и на майката.

Рискът от усложнения е многократно завишен при еднояйчни близнаци с обща/и плацента и/или амниотичен сак. Сред тях са:

 • фето-фетален трансфузионен синдром или т.нар. Т-синдром – е патологично състояние, засягащо плацентата. Честотата му е 1 на всеки 7 монохориални близначни бременности. Това е състояние, възникващо в резултат на развитие на общ кръвоносен съд при близнаци с обща плацента (монохориални близнаци). Обичайно единият близнак – нар. реципиент – получава повече кръв и циркулиращите с нея хранителни вещества, при което той нараства значително на тегло и околоплодните му води се увеличават (състояние наречено полихидрамнион), докато другият близнак – нар. донор, страда от недостиг на кръв и съпътстващите с това изоставане в растежа и развитието, анемия, намалено количество околоплодна течност (олигохидрамнион). Реципиентът е застрашен от остра сърдечна недостатъчност, а донорът – от развитие на тежка анемия. Изходът и за двата близнака е неблагоприятен и настъпил след 28-ма г.с, се асоциира с до 90% смъртност. Т-синдромът се диагностицира чрез ултразвуков преглед (най-добра видимост има около 14-та г.с.) и фетална ехокардиография (провежда се обичайно 18-22 г.с);
 • прееклампсия – състояние на майката, характеризиращо се с повишено кръвно налягане, наличие на белтък в урината, подуване на ръце/крака/глезени, което може да завърши неблагоприятно за развиващите се бебета;
 • развитие на гестационен диабет у майката;
 • вътреутробна ретардация (т.е изоставане в растежа на плода/плодовете);
 • плацентарна абрупция (т.е отлепване на плацентата);
 • вродени структурни и функционални дефекти в ембриона/ембрионите;
 • преждевременно раждане и свързаните с това ниско тегло, респираторни проблеми, изоставане в умственото развитие, церебрална парализа, загуба на зрение и/или слух за близнаците.

Определянето на зиготност в ранен етап от бременността, както това прави PANORAMA още след 9-та г.с, ще позволи на наблюдаващия лекар да предприеме най-адекватните мерки за проследяване на бременността, а именно:

 • провеждане на рутинни ехографски прегледи при бременни с двуяйчни и дихориални еднояйчни близнаци;
 • учестени ехографски прегледи, консултация със специалист по фетална медицина и повишено внимание при проследяване на монохориални близнаци.

PANORAMA ще информира наблюдаващия акушер-гинеколог още в 9-та г.с за:

 • зиготността на близначната бременност;
 • за фаталната фракция на всеки близнак при двуяйчни близнаци;
 • за пола на всеки един от близнаците;
 • за наличие на някои хромозомни аномалии.