Пакети

PANORAMA се предлага в 3 варианта, като дава възможност и за определяне пола на плода:

  • PANORAMA основен панел – анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У и триплоидия; – Цена на пакета 995 лв.
  • PANORAMA разширен панел – анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У, триплоидия и микроделеция 22q11.2. Цена 1200 лв.
  • PANORAMA пълен панел – анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У, триплоидия и микроделеции 22q11.2, 1p36 и Синдромите на Кри дю Ша, Ангелман и Прадер-Вили. Цена 1400 лв.