Замисляли ли сте се какво е общото между:

 • изследване на плода за хромозомни аномалии по време на бременност;
 • определянето на бащинство;
 • посочване на кой от двама близнаци е замесен в криминално престъпление;
 • доказване чистокръвност при домашните любимци?

Общото е …. SNPs-анализът.

За разкриването на всички тези кратковременни загадки се използва генетичен анализ, наречен SNPs-анализ (single-nucleotide polymorphism; едно-нуклеотиден полиморфизъм). Чрез този анализ се установяват промени в единични „букви“ от генетичната информация между 2 отделни  индивида. Накратко, чрез технология наречена секвениране от ново поколение се „прочита“ последователността от буквите, изписващи нашата генетичната информация и се съставя уникален генетичен профил на всеки човек (подобно на баркод). Напр. при сравняване на еднояйчни близнаци се установяват толкова малко на брой, но уникални различия, че тази технология позволява идентифицирането им още в ембрионална възраст.

Предлаганият от МДЛ ЦибаЛаб неинвазивен пренатален тест използва именно тази технология. При проверка на едноплодна или двуплодна бременност за наличие на хромозомни аномалии на плода като синдром на Даун, Едуардс, Патау или ДиДжорджи.

За изпълнението на този тест е необходима кръвна проба от майката. Т.е той е напълно безопасен за майчиното здраве и бременността.

За разлика от останалите тестове, предлагани на българския пазар, единствено PANORAMA използва SNPs-анализ за проверка на изменения в хромозоми 21, 13, 18, 22 и др. с цел определяне на риска от раждане на дете с тежко мултиорганно увреждане.

 • Ако сте бременна и сте в края на 9-та седмица от бременността
 • ако искате да преминете спокойна през бременността и да не се тревожите дали детето ви ще се роди здраво и нормално
 • направете си PANORAMA неинвазивен пренатален тест.

Наред с информация за риска от проява на хромозомно заболяване, Вие ще получите:

 • информация за пола на бебето Ви.
 • Процента фетална фракция, който е основен показател за валидност и достоверност на проведеното изследване.

При бременни с близнаци единствено PANORAMA неинвазивен пренатален тест ще Ви даде информация за:

 • зиготността (произходът им от една или две яйцеклетки),
 • хорионалността (израстването им с една обща или отделни плаценти) 
 • полът на близнаците –  изключително важни показатели при предотвратяване на случаи на плацентарен трасфузионен синдром или фетална растежна рестрикция – състояния, при които единият близнак се „храни“ и расте за сметка на другия.

Ранно откриване на подобни усложнения ще позволят адекватно поведение на акушерските грижи и успешно завършване на бременността с раждане на живи и здрави деца.