Примерни резултати от Panorama

 

  • Нисък риск при едноплодна бременност за всичко ИЗТЕГЛИ
  • Нисък риск при близначна бременност ИЗТЕГЛИ
  • Висок риск за Даун при едноплодна бременност ИЗТЕГЛИ
  • Висок риск за Даун при еднояйчни близнаци ИЗТЕГЛИ
  • Висок риск за Даун при двуяйчни близнаци ИЗТЕГЛИ
  • Висок риск за Даун при донорска яйцеклетка ИЗТЕГЛИ
  • Монозомия Х при еднояйчни близнаци ИЗТЕГЛИ
  • Висок риск за Ди Джорджи при едноплодна бременност ИЗТЕГЛИ